Privacyverklaring

Als je gebruikmaakt van onze website, een ticket koopt via Paylogic of lid wordt van onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring en die van de genoemde partners. We willen graag transparant zijn over welke persoonlijke gegevens we verzamelen, nodig hebben, en optioneel gebruiken. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Heb je hier vragen over? Stuur ons dan een e-mail via info@blijdorpfestival.nl. Onze website bevat links naar andere websites. Blijdorp Festival heeft geen invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of beleid.
Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die tijdens je bezoek aan onze website op je computer worden aangemaakt. Hierin wordt informatie opgeslagen, die bij een later bezoek weer herkend wordt. Blijdorp Festival gebruikt cookies voor het bewaren van persoonlijke instellingen, zodat je die niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast zijn cookies nuttig voor data-analyse, zodat onze website regelmatig verbeterd kan worden. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet te herleiden naar een persoon. Wil je niet dat er cookies geplaatst worden? Dit kun je instellen in je browser. Ook kun je overwegen een privacy-vriendelijke browser als Brave te gebruiken.
Deze partijen plaatsen cookies op onze website:
  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Meta (Facebook/Instagram Pixel)
Check de privacyverklaring van Google en Meta voor meer informatie over hun cookies.
Gegevens die je zelf verstrekt
Voor de verkoop van tickets maken wij gebruik van Paylogic. Bij het aankopen (en personaliseren) van een ticket kan Paylogic namens ons jouw naam, e-mailadres, NAW, land, geboortedatum en telefoonnummer vragen, welke het ticketbedrijf aan ons verstrekt ten behoeve van het afhandelen van de overeenkomst. Bijvoorbeeld voor het opsturen van tickets, maar ook voor het voorzien van info over wijzigingen of annuleringen (zie ook het kopje E-mails) en (geanonimiseerde) analyses. Daarnaast gebruiken we de gegevens om fraude tegen te gaan.
Bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief verzamelen we je naam en e-mailadres. Deze inschrijving gebeurt via de externe partij MailChimp als je inschrijft via onze website. Maar je kunt ook bij het kopen van een kaartje via Paylogic aangeven dat je je hiervoor in wilt schrijven. Bij het inschrijven vind je alle informatie over hoe we je gaan e-mailen. Je kunt je onderaan elke ontvangen e-mail uitschrijven voor toekomstige e-mails indien gewenst.
We verwerken jouw gegevens mede voor onderzoeks- en statistische doeleinden. We gebruiken hiervoor de gegevens die u zelf doorgeeft in het kader van bestellingen. Indien we enquêtes, interviews, polls, etc. uitvragen, betreft dit de gegevens die u op dat moment achterlaat (de antwoorden die u zelf geeft).
We verwerken onder meer samen met Rotterdam Festivals persoonsgegevens (postcode en huisnummer) om statistische gegevens te genereren (o.a. segmentering op basis van het Culturele Doelgroepenmodel) en te verzamelen over ons publiek. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn niet tot natuurlijke personen herleidbaar. De anonieme gegevens gebruiken we voor verantwoording richting onze subsidiegevers, en bijvoorbeeld als input voor ons programmerings- en marketingbeleid. Uitgebreidere informatie over het Culturele Doelgroepenmodel vind je hier en meer over deze verwerking lees je in de privacy verklaring van Rotterdam Festivals.
E-mails
Heb je een ticket gekocht voor een van de events van Blijdorp Festival? Dan kunnen we je (indien je dit ticket online kocht) e-mailen met informatie omtrent het evenement, zoals vervoersinformatie, wijzigingen en andere aan het evenement gelieerde zaken. Ook kunnen we je informeren over soortgelijke evenementen van Blijdorp Festival.
We sturen je géén berichten die niet gerelateerd zijn aan Blijdorp Festival. Wil je structureel op de hoogte gehouden blijven worden over evenementen van Blijdorp Festival, dan kun je hier zelf toestemming voor geven door middel van een opt-in via een van onze kanalen (waaronder onze website, Paylogic of een service e-mail).
Bezoek aan Blijdorp Festival
Bij een bezoek aan Blijdorp Festival worden cameraopnames gemaakt in verband met de veiligheid en crowdmanagement. Enkel beelden van incidenten worden opgeslagen en overgedragen aan de diensten voor dossiervorming. Het kan voorkomen dat je op foto’s vastgelegd wordt die op Facebook of Instagram geplaatst worden na afloop van het festival.
Lockerhuur
We werken in Blijdorp Festival met een lockersysteem van Lockerbox. Als je bij je ticke een locker reserveert geven wij alleen je e-mailadres en naam door aan Lockerbox. Na betaling ontvang je voorafgaand aan het festival in je mail jouw unieke lockernummer en code. Je e-mailadres wordt 180 dagen bewaard, zodat we eventuele reclamaties achteraf nog kunnen nakijken. Op de lockerhuur zijn de privacyverklaring en algemene voorwaarden van Lockerbox van toepassing.
Beveiliging
Blijdorp Festival neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We streven ernaar om met er alle verwerkers van gegevens verwerkersovereenkomsten te hebben waarin de beveiliging van persoonsgegevens centraal staat. Bij een beveiligingslek melden wij deze bij de daarvoor bestemde autoriteiten, zoals wettelijk verplicht. Daarnaast nemen we contact op met de betrokkenen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.
Met welk doel verzamelen wij je gegevens?
Blijdorp Festival verzamelt persoonsgegevens om de volgende redenen:
  • Om je ticketaankoop af te handelen;
  • Om je onze (incidentele) nieuwsbrief te sturen, wanneer je hebt aangegeven deze te willen ontvangen;
  • Om je via mail te kunnen benaderen voor relevante evenementen, wanneer je hebt aangegeven deze te willen ontvangen;
  • Om je via social media te kunnen benaderen voor relevante evenementen;
  • Om marktonderzoek uit te voeren;
  • Om onze website te verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Dit is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen en van de wettelijke verplichtingen die hieraan verbonden zijn. Gegevens verzameld via de Google Analytics-cookies bewaart Google 26 maanden, Facebook Pixel-gegevens worden na 180 dagen verwijderd. Wil je je gegevens inzien of voor de hierboven staande periodes verwijderd hebben uit ons systeem? Neem dan contact met ons op.
Wil je niet dat er cookies geplaatst worden? Overweeg dan het installeren van een browser-plugin als Privacy Badger, die het plaatsen hiervan naar eigen wensen blokkeert.
Wat zijn je rechten
Je hebt het recht om ons te vragen om je inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat verzoek zullen wij honoreren. Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, dan kun je altijd contact met ons opnemen door ons te mailen op info@blijdorpfestival.nl.
Indien je overweegt een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen, willen we je verzoeken eerst contact met ons op te nemen.
Aanvaarding
Met het gebruik van deze website en het (online) aanschaffen van kaarten geef je te kennen dat je instemt met de daarop van toepassing zijnde punten uit deze privacyverklaring van Blijdorp Festival.